Fizyoterapistlerimiz

Fzt. Saadet Bak  - Fzt. Sultan Kırteke Baştürk  -  Fzt. Onur Kocaman -  Fzt. Kübra  Oğuz  -  Fzt. Yunus Özkaya   -  Fzt. Elif Özbay